Pants and Dress

Size Newborn
Size Newborn
Size 0–3M
Size 0–3M
Size 0–3M
Sie 0–3M width, 3–6 Length
Size 0–3M width, 3–6M length
Size 3–6M
Size 3–6M
Size 6–9M
Size 6–9M
Size 6–9M
Size 6–9M width, 9–12M length
Size 9–12M
Size 9–12M
Size 9–12M Width, 12–18M Length
Size 12–18M
Size 12–18M
Size 12–18M
Size 12–18M
Size 18–24M
Size 18–24M width, 3T length
Size 2T
Size 2T
Size 2T
Size 2T
Size 3T
Size 3T
Size 3T
Size 3T width, 2T length (with 5T dress)
Size 5T
Size 5T
Size 5T
Size 5T
Size 6/7
Size 6/7
Size 6/7
Size 6/7
Size 6/7 Width, 5T Length
Size 7/8
Size 7/8
Size 7/8 width, 8/9 length
Size 9/10
Size 9/10